About Banthakhao

About โรงเรียนบ้านท่าเขาเป็นสถานศึกษาที่มีเสน่ห์ตั้งอยู่ในหมู่บ้านไทยอันเงียบสงบ ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายทศวรรษ โรงเรียนแห่งนี้ทำหน้าที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความรู้และจิตวิญญาณของชุมชน วิทยาเขตที่งดงามแห่งนี้มีต้นไม้เขียวขจี ห้องเรียนที่น่าดึงดูดใจ และอาจารย์ที่ทุ่มเท จากการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการไปจนถึงการส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรม โรงเรียนบ้านท่าเขาเป็นสัญลักษณ์ของการเรียนรู้และการเติบโตในหัวใจของชุมชน
Website www.business.unsw.edu.au/forms-site/surveys/Lists/SMY%20Profile%20Information%20January%202016%20Intake/DispForm.aspx?ID=40705
Posts 0
Joined
Last Active
Site Role Member